Felhívás a Csillagkert Balatonarácsi Református Óvodába történő beiratkozásra a 2019/2020-es nevelési évre

A Csillagkert Balatonarácsi Református Óvoda beiratkozást hirdet a 2019/2020-es nevelési évre

A beiratkozás időpontja: 2019. április 24-25. 8.00-17.00                                 

A beiratkozás helyszíne: Csillagkert Balatonarácsi Református Óvoda, 8230 Balatonfüred, Iskolalépcső u. 4.

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2019. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket - a 3. életévüket 2020. augusztus 31. után betöltő gyermekekre vonatkozóan -, (előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Jelentkezési szándékukat a honlapon található „Óvodai felvételi adatlap” kitöltésével és aláírt példányának óvodánkba való eljuttatásával lehet jelezni. Az adatlapot személyesen vagy beszkennelve óvodánk e-mail címére elküldve is be lehet adni.

A felvétellel, ill. a férőhelyekkel kapcsolatban óvodánk e-mail címén lehet érdeklődni.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot (2019. április 25.) követő huszonegyedik munkanap.

A jelentkezéskor be kell mutatni:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),

- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),

- a gyermek TAJ kártyáját,

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát).

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját (2019. április 26.) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.